В рамките на проект CB007.1.21.343 „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи“ е изготвено проучване и анализ на потенциала на трансграничния регион за намаляване на младежката имиграцията. Чрез провеждане от социологическо проучване сред дефинираните целеви групи и провеждане на редица много вариантни и корелационни анализи се цели да се постигне по-добро разбиране за основните причини, които карат младежите от различни възрастови групи и с различни нива на образование и опит да мигрират от района. Цялото проучване и анализ, както и приложенията към него, може да прочетете по-долу

Analysis final
Prilojenie 1 Anketa
Prilojenie 2 Grafiki
Prilojenie 3 SPSS